Monthly Archives: February 2016

Super Heroes / Super Qəhrəmanlar

The work of Indonesian digital artist Agan Harahap.

İndoneziyalı digital rəssam Agan Harahap’ın əsəri

  Conference of the Big Three at Yalta makes final plans for the defeat of Germany. Here the “Big Three” sit on the patio together, Prime Minister Winston S. Churchill, President Franklin D. Roosevelt, and Premier Josef Stalin. February 1945.

Yaltada “Big Three” konferansı. Almaniyanın məğlubiyyəti üçün son planlar. Winston S. Churchill, Franklin D. Roosevelt və Josef Stalin. 1945ci ilin Fevral ayı

 Fidel Castro – MATS Terminal. Washington 1959

Fidel Castro – MATS Terminalı. Vaşinqton, 1959.

 Afghan resistance fighters returning to a village destroyed by Soviet forces, 1986

Müqavimətçi əfqan döyüşçülər Sovet gücləri tərəfindən dağıdılmış  kəndlərinə qayıdırlar, 1986

 Soldiers of the Wehrmacht go hands in the air. Taret de Ravenoville, june 1944.

Wehrmacht döyüşçüləri təslim olur, 1944cü ilin İyun ayı.

 Farmosa Island 1945

Farmosa Adası 1945

 Soldats américains se livrant à des combats de rue, avenue de Paris, Cherbourg-Normandy 1944
 Tiananmen, September 1976

Tiananmen, 1976cı ilin Sentyabr ayı

 Soldiers from the 7th US Army carry the priceless artworks down the steps of Meunschwanstein Castle where hoards of European art treasures, stolen by the Nazis, were hidden during World War II.

7ci ABŞ qoşunundan əsgərlər çox qiymətli sənət əsərlərini İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Nasistlərin oğurladığı əsərlərin gizlədildiyi Meunschwanstein Qalasının pilləkənlərindən aşağı daşıyarkən.

 Moscow 1941

Moskva 1941ci il

 He gives the order of the Day : ‘Full victory-nothing else !’ to paratroopers in England, just before they board their airplanes to participate in the first assault in the invasion of the continent of Europe.

İngiltərədəki paraşütçü əsgərlər Avropa qitəsinin işğalının ilk hücumu üçün təyyarələrinə minməzdən əvvəl o, günün əmrini verdi: “Tam qələbə-başqa heçnə!”

 Leipzig, April 1945

Leipzig, 1945ci ilin Aprel ayı
 Unknown location, 1945

Naməlum yer, 1945

 Near Minsk, 1941

Minsk yaxınları, 1945

source

Advertisements